10.4.2021-ANIPOD เม้ามอยอนิเมะ EP8 ความเป็นฮีโร่คืออะไร? การแบ่งแยกที่เกิดขึ้นในสังคม Boku no Hero Academia

anipod article cover ep8

ANIPOD (อนิพอด) รายการ Podcast จาก ANNGLE ที่จับอนิเมะมาเม้ามอย สปอยล์ (ในบางเวลา) และวิเคราะห์หามุมน่าสนใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสนุกของอนิเมะเรื่องโปรด

EP.8 นี้ต้อนรับการกลับมาของอนิเมะยอดฮิต Boku no Hero Academia (My Hero Academia) ด้วยการมาดูจุดที่น่าสนใจของเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นนิยามของคำว่า “ฮีโร่” ที่ต่างออกจากซุปเปอร์ฮีโร่ที่เราคุ้นเคย และสังคมฮีโร่ที่มีระบบต่างจากสังคมในเรื่องซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆ รวมถึงการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นในสังคมฮีโร่ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกระหว่างฮีโร่กันเอง และการแบ่งแยกระหว่างฮีโร่และวิลเลียน