“วันเด็กญี่ปุ่น” ไม่ใช่แค่วันหยุดของเด็ก ๆ แต่เป็นวันพิเศษสำหรับคุณแม่ด้วย

วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน “ทังโกะ โนะ เซคคุ” (端午の節句) ซึ่งเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองรับขวัญเด็กผู้ชายในสมัยก่อน จนปัจจุบันกลายเป็นวันหยุดราชการของประเทศญี่ปุ่นในฐานะ “วันเด็ก” นอกจากจะเป็นวันของเด็ก ๆ แล้ว คุณรู้หรือไม่ว่าวันที่ 5 พฤษภาคม ยังเป็นวันหยุดสำหรับคุณแม่อีกด้วย

กฎหมายวันหยุด

การแต่งตั้งวันหยุดราชการในประเทศญี่ปุ่นนั้น จะตัดสินจาก “กฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดของประชาชน” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “กฎหมายวันหยุด” ในกฎหมายดังกล่าว มีการเขียนบันทึกเกี่ยวคุณลักษณะของวันเด็กเอาไว้ 2 หัวข้อหลัก ๆ

ธงรูปปลาคาร์ฟ สัญลักษณ์ของวันเด็กผู้ชาย

ซึ่งกฎหมายวันหยุดได้เขียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของวันเด็กเอาไว้ว่า “ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อชี้วัดความสุขของเด็กไปพร้อม ๆ กับการมีสำนึกในพระคุณของผู้เป็นมารดา” โดยจะเห็นได้ว่ามี “วันแม่” อยู่ในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยเช่นกัน จึงทำให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการระลึกถึงพระคุณแม่เป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในกฎหมายจะไม่ได้เขียนถึงคุณพ่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ควรลืมที่จะระลึกถึงพระคุณบิดาเฉกเช่นมารดาในวันนี้ด้วยเช่นกัน

สรุปเนื้อหาจาก : gaku-sha