ประเภทของคำอวยพรและมารยาทในการเขียน “ไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่” แบบญี่ปุ่น

การส่งไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ หรือ Nengajou (年賀状) เป็นธรรมเนียมวันปีใหม่ที่ชาวญี่ปุ่นทำสืบต่อกันมาตั้งแต่ยุคเมจิ แม้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบันจะสะดวกฉับไว แต่การส่งไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่สำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นถือเป็นมารยาทที่ควรกระทำเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีและมอบความรู้สึกที่ดีทางใจต่อบุคคลรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นมารยาทที่ดีที่ส่งผลต่อประโยชน์ทางธุรกิจอีกด้วย

มารู้จักกับ Gashi (賀詞) คำอวยพรในภาษาญี่ปุ่นกัน!

Gashi (賀詞) คือคำแสดงความยินดีหรือคำอวยพร เป็นกลุ่มคำที่ใช้เขียนแสดงความยินดีในงานมงคลได้ทุกโอกาสไม่เพียงแค่ในไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ โดยในกรณีของไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ จะสามารถแบ่งประเภทของคำอวยพรออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

คำอวยพร 1 ตัวอักษร เช่น
“Kotobuki” (寿) แปลว่า น่ายินดี
“Fuku” (福) แปลว่า ความสุข
“Ga, Yorokobu” (賀) แปลว่า การเฉลิมฉลอง
“Shun, Haru” (春) แปลว่า ปีใหม่, วันขึ้นปีใหม่
“Ki, Saiwa(i), Medeta(i)” (禧) แปลว่า ความยินดี

คำอวยพร 2 ตัวอักษร เช่น
“Gashou” (賀正) แปลว่า เฉลิมฉลองวันปีใหม่
“Gashun” (賀春) แปลว่า เฉลิมฉลองวันปีใหม่
“Geishun” (迎春) แปลว่า ต้อนรับปีใหม่
“Keishun” (慶春) แปลว่า ยินดีปีใหม่
“Jushun” (寿春) แปลว่า เฉลิมฉลองวันปีใหม่
“Shinshun” (新春) แปลว่า วันปีใหม่
“Keifuku” (慶福) แปลว่า เรื่องน่ายินดี

คำอวยในภาษาญี่ปุ่นที่มีอักษร “Ga, Yorokobu” (賀) ประกอบอยู่ มักใช้เพื่อแสดงความรู้สึกยินดีต่ออีกฝ่าย ส่วนคำว่า “Shun, Haru” (春) นอกจากจะแปลว่า “ฤดูใบไม้ผลิ” แล้ว ยังหมายถึง “ปีใหม่” อีกด้วย เพราะฤดูใบไม้ผลิคือสัญลักษณ์ของวันปีใหม่นั่นเอง

คำอวยพร 4 ตัวอักษร เช่น
“Kingashinnen” (謹賀新年) แปลว่า ขอกล่าวแสดงความยินดีในวันขึ้นปีใหม่ด้วยความเคารพ (สวัสดีปีใหม่)
“Kingashinshun” (謹賀新春) แปลว่า ขอกล่าวแสดงความยินดีในวันขึ้นปีใหม่ด้วยความเคารพ (สวัสดีปีใหม่)
“Kyougashinnen” (恭賀新年) แปลว่า ขอกล่าวแสดงความยินดีในวันขึ้นปีใหม่ด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง (สวัสดีปีใหม่)
“Keishoushinki” (敬頌新禧) แปลว่า ขอกล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ให้ท่านประสบแต่ความยินดีปรีดาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้ง (สวัสดีปีใหม่)

ประเภทประโยคข้อความ เช่น
“Akemashite omedetou gozaimasu” (明けましておめでとうございます) แปลว่า สวัสดีปีใหม่, ยินดีปีใหม่, สุขสันต์วันปีใหม่
“Tsutsushinde shinnen no oyorokobi wo moushiagemasu” (謹んで新年のお慶びを申し上げます) แปลว่า ขอกล่าวแสดงความยินดีในวันขึ้นปีใหม่ด้วยความเคารพ
“Tsutsushinde shinshun no oyorokobi wo moushiagemasu” (謹んで初春のお慶びを申し上げます) แปลว่า ขอกล่าวแสดงความยินดีในวันขึ้นปีใหม่ด้วยความเคารพ
“Tsutsushinde shinshun no oshukushi wo moushiagemasu” (謹んで新春のご祝詞を申し上げます) แปลว่า ขอกล่าวอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ด้วยความเคารพ
“Shinnen omedetou gozaimasu” (新年おめでとうございます) แปลว่า สวัสดีปีใหม่, ยินดีปีใหม่, สุขสันต์วันปีใหม่
“Shinshun no oyorokobi wo moushiagemasu” (新春のお慶びを申し上げます) แปลว่า สวัสดีปีใหม่, ยินดีปีใหม่, สุขสันต์วันปีใหม่

มารยาทและการเลือกใช้คำอวยพรปีใหม่ในภาษาญี่ปุ่น


การเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ควรเลือกคำอวยพรที่มีความหมายเหมาะสมกับสถานะและตำแหน่งของฝ่ายตรงข้าม เช่น

การเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่กับบุคคลที่อาวุโสกว่า
・ควรใช้คำอวยพร 4 ตัวอักษร เช่น “Kingashinnen” (謹賀新年), “Kyougashinnen” (恭賀新年)
・ควรใช้ประโยคที่เป็นทางการ เช่น
“Tsutsushinde shinnen no oyorokobi wo moushiagemasu” (謹んで新年のお慶びを申し上げます)
“Tsutsushinde shinshun no oyorokobi wo moushiagemasu” (謹んで初春のお慶びを申し上げます)
“Tsutsushinde shinshun no oshukushi wo moushiagemasu” (謹んで新春のご祝詞を申し上げます)

การเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่กับเพื่อนหรือบุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า (ไม่ควรใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่า)
・คำอวยพร 1 ตัวอักษร เช่น “Kotobuki” (寿), “Fuku” (福) แปลว่า ความสุข
・คำอวยพร 2 ตัวอักษร เช่น “Gashou” (賀正) แปลว่า เฉลิมฉลองวันปีใหม่, “Geishun” (迎春) แปลว่า ต้อนรับปีใหม่

การเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ที่ใช้ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับทุกคน
・”Akemashite omedetou gozaimasu” (明けましておめでとうございます)
・”Shinnen omedetou gozaimasu” (新年おめでとうございます)
・”Shinshun no oyorokobi wo moushiagemasu” (新春のお慶びを申し上げます)
・Happy New Year
・หรืออาจใช้เงื่อนไขเดียวกับการเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่กับบุคคลที่อาวุโสกว่าก็ได้

ในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนคำอวยพรบนไปรษณียบัตรให้เหมาะสมกับสถานะของบุคคลนั้น ๆ ได้ (เช่น ไปรษณียบัตรสำเร็จรูปที่วางขายในร้านทั่วไป, ไปรษณียบัตรที่ออกแบบเอง) เพื่อน ๆ สามารถเลือกใช้ไปรษณียบัตรที่เขียนคำอวยพรที่ใช้ได้ทั่วไป หรือคำอวยพรแบบเป็นทางการที่ใช้กับผู้อาวุโสกว่าก็ได้เช่นกัน

ข้อควรระวังในการเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่

ทำไมจึงไม่ควรใช้คำอวยพร 1 ตัวอักษร, 2 ตัวอักษร กับผู้อาวุโสกว่า?

เพราะคำอวยพร 4 ตัวอักษร เป็นคำทักทายรูปยกย่องที่เป็นทางการและแสดงถึงมารยาทที่ดี เช่น “Kingashinnen” (謹賀新年) อักษรตัวหน้าสุด “謹” (อ่านว่า Kin, Tsutsushimu) มีความหมายว่า การนับถืออีกฝ่ายด้วยความเคารพ ส่วน “Kyougashinnen” (恭賀新年) อักษรตัวหน้าสุด “恭” (อ่านว่า Kyou, Uyauyashii) มีความหมายว่า การเคารพนบนอบด้วยมารยาทอันสุภาพ

ส่วนคำอวยพร 1 ตัวอักษรและ 2 ตัวอักษร จะแสดงความนับถืออีกฝ่ายและสุภาพน้อยกว่า มีลักษณะเป็นคำห้วน ๆ เช่น “Kotobuki” (寿) แปลว่า น่ายินดี, “Fuku” (福) แปลว่า ความสุข, “Geishun” (迎春) แปลว่า ต้อนรับปีใหม่, “Keishun” (慶春) แปลว่า ยินดีปีใหม่ จึงไม่เหมาะสมที่จะนำไปเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ให้ผู้อาวุโสกว่า

“Shinnen akemashite omedetou gozaimasu”(新年明けましておめでとうございます) เป็นประโยคที่ผิด?

นอกจาก “Akemashite omedetou gozaimasu” (明けましておめでとうございます) ที่แปลว่า สวัสดีปีใหม่ แล้ว เพื่อน ๆ อาจเคยได้ยินประโยค “Shinnen akemashite omedetou gozaimasu”(新年明けましておめでとうございます) ที่แปลว่า สวัสดีปีใหม่ ด้วยเช่นกัน

อันที่จริงชาวญี่ปุ่นเองก็ถกเถียงกันในประเด็นที่ว่า “Shinnen akemashite omedetou gozaimasu”(新年明けましておめでとうございます) เป็นประโยคที่ผิดและใช้คำซ้ำซ้อน เพราะ “Shinnen” (新年) แปลว่า ปีใหม่ ส่วน “Akemashite omedetou” (明けましておめでとう) ก็แปลว่า สวัสดีปีใหม่ จึงไม่จำต้องใส่ “Shinnen” (新年) ที่หน้าประโยค

จากหนังสือเรื่อง “Mondai na Nihongo” (問題な日本語) ที่เขียนโดยคุณ Kitahara Yasuo นักวิชาการด้านภาษาญี่ปุ่น ได้ให้คำตอบว่า “Shinnen akemashite omedetou gozaimasu”(新年明けましておめでとうございます) เป็นประโยคที่ถูกต้องอยู่แล้ว แต่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความเชื่อผิด ๆ กับประโยคนี้มาตลอด ดังนั้น เพื่อเลี่ยงการถกเถียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อน ๆ อาจเลือกใช้ “Akemashite omedetou gozaimasu” (明けましておめでとうございます) หรือ “Shinnen omedetou gozaimasu” (新年おめでとうございます) แทนก็ได้!

ระวังการใช้คำซ้ำซ้อน “วันปีใหม่” (元旦) “วันขึ้นปีใหม่” (元日) “วันที่ 1 มกราคม” (1月1日)

Ganjitsu (元日) แปลว่า วันขึ้นปีใหม่ หมายถึงวันที่ 1 มกราคม ส่วนอักษรคันจิ “旦” (อ่านว่า Tan, Dan) จาก “Gantan” (元旦) หมายถึงสภาพของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนขึ้นจากเส้นขอบฟ้า ซึ่งบ่งชี้ถึงตอนเช้าของทุก ๆ วันไม่เพียงแค่ในวันที่ 1 มกราคมเท่านั้น โดยทั่วไปตามมารยาทการเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่ เราควรส่งไปรษณียบัตรให้ถึงมือผู้รับใน “ตอนเช้าวันที่ 1 มกราคม” เพราะฉะนั้น การเขียนไปรษณียบัตรที่ส่งในเช้าวันนี้ ควรใช้ “Gantan” (元旦) จึงจะถูกต้อง

ในกรณีที่ต้องการเขียนระบุปีรัชศกหรือปีคริสต์ศักราช ก็สามารถเขียนได้ เช่น “Reiwa 3 nen gantan” (令和3年 元旦) หรือ “2021 nen gantan” (2021年 元旦) แต่ไม่ควรเขียนวันที่ซ้ำซ้อน เช่น “2021 nen 1 gatsu tsutachi gantan” (2021年1月1日 元旦) หรือ “2021 nen shougatsu gantan” (2021年正月 元旦)

เพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะลองเขียนไปรษณียบัตรอวยพรปีใหม่แบบญี่ปุ่น สามารถทำตามคำแนะนำและใช้รูปประโยคที่เราได้นำเสนอไว้ข้างต้นได้เลยนะคะ! ใครที่เป็นมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนผิดหรอกนะ เพราะเราเชื่อว่าผู้รับจะรู้สึกได้ถึงความคิดถึงและความปรารถนาดีผ่านไปรษณียบัตรฉบับนั้นของเพื่อน ๆ แน่นอน!

สรุปเนื้อหาจาก: allabout

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save