แบบทดสอบการเข้าทำงานของญี่ปุ่น “คุณเป็นใครในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอน?”

“ไจแอนท์ ซูเนโอะ ชิสุกะ และโนบิตะ” 4 ตัวละครจากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังเรื่องโดราเอมอนที่มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้ง 4 ตัวละครเป็นตัวแทนของบุคคล 4 ประเภทในการทดสอบคุณลักษณะ “บางอย่าง” ของผู้ที่จะเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ของญี่ปุ่น แบบทดสอบคิดขึ้นโดยคุณทาเคโมโตะ ยาสุอะกิ ผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจญี่ปุ่น เขาได้ทำการทดสอบจริงกับนักศึกษาญี่ปุ่นที่กำลังจะสอบสมัครงาน โดยเรียกแบบทดสอบนี้ว่า “การแบ่งประเภทบุคคลจากตัวละครในการ์ตูนโดราเอมอน”

แบบทดสอบ

ในแบบทดสอบนี้จะมีคำถามอยู่ 2 ชุด ได้แก่ ชุด A จำนวน 7 ข้อ และชุด B จำนวน 7 ข้อ โดยเพื่อน ๆ จะต้องนับจำนวนการตอบ “YES” ในแต่ละชุดคำถาม ยกตัวอย่างเช่น จำนวนที่ตอบ YES ในคำถามชุด A = 4 ข้อ จำนวนที่ตอบ YES ในคำถามชุด B = 6 ข้อ เป็นต้น

คำถามชุด A
1. คุณชอบตัวเองที่กำลังพยายามทำอะไรบางสิ่งอยู่ YES/NO
2. คุณกล้าที่จะกล่าวปฏิเสธบางสิ่งกับคนที่อยู่ในตำแหน่งเหนือกว่าตนเอง YES/NO
3. แม้จะทำผิดพลาด แต่คุณก็จะไม่โทษตัวเอง YES/NO
4. คุณสามารถบอกข้อดีของตัวเองได้มากกว่า 2 ข้อ YES/NO
5. คุณชอบมองตัวเองในกระจก YES/NO
6. คุณไม่เคยคิดอิจฉาผู้อื่นเลย YES/NO
7. คุณแอบคิดอยู่ในใจว่าคุณเป็นคนเจ๋ง YES/NO

คำถามชุด B
1. คุณไม่คิดใช้คนอื่นเป็นบันไดเพื่อให้ตนได้ประสบความสำเร็จ YES/NO
2. คุณกล้าที่จะยอมรับความคิดเห็นจากคนอื่นที่คิดต่าง YES/NO
3. หากเกิดปัญหาผิดใจกับเพื่อน คุณจะไม่คิดถึงเรื่องแพ้ชนะ แต่จะหาวิธีประนีประนอมกัน YES/NO
4. คุณเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีไม่เก่ง YES/NO
5. คุณใช้คำพูดสุภาพกับรุ่นน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา YES/NO
6. คุณคิดว่า ไม่ว่าใครก็มีข้อดีในตัวเสมอ YES/NO
7. หากคุณเกิดชอบแฟนของเพื่อน คุณจะยอมเป็นฝ่ายตัดใจ YES/NO

ผลการทำแบบทดสอบ

จำนวนการตอบ YES ในชุดคำถาม A และ B จะสามารถแบ่งคุณลักษณะของบุคคลได้เป็น 4 ประเภท โดยจะสามารถวัดระดับ”การยืนยันในตนเอง” (Self–Affirmation) คือ การวัดว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหน สามารถประเมินสภาพของตนเองและรู้ถึงคุณค่าในตัวคุณเองได้มากน้อยเพียงใด เพราะบุคคลที่มีความมั่นใจและรักในสิ่งที่ตนมีหรือเป็นอยู่ มักมีความคิดพลังบวก กล้าที่จะท้าทายความสามารถในเรื่องต่าง ๆ และทำมันให้สำเร็จ การยืนยันในตนเองเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่จำเป็นในด้านธุรกิจอย่างมาก ผู้ที่มีระดับการยืนยันในตนเองสูงจึงเป็นที่ต้องการของบริษัทญี่ปุ่นในปัจจุบัน

นอกจากนี้ แบบทดสอบดังกล่าวยังสามารถวัดระดับ “ความดูแคลนหรือละเลยผู้อื่น” คือ ความรู้สึกดูหมิ่นเหยียดหยาบที่มีต่อผู้อื่น บุคคลที่ไม่แสดงออกถึงการดูถูกผู้อื่นจะสามารถแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน

ผู้ที่มีจำนวนการตอบ YES ในคำถามชุด A มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ และคำถามชุด B น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ คุณคือ ไจแอนท์ คุณมีระดับการยืนยันในตนเองสูง และมีระดับความดูแคลนผู้อื่นที่สูงด้วยเช่นกัน

คุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก และมักไม่ใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่น คิดว่าการตัดสินใจของตนเด็ดขาดและถูกต้องกว่าคนอื่น อย่างไรก็ตาม คุณทาเคโมโตะ ยาสุอะกิยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นิสัยแบบไจแอนท์เป็นคุณลักษณะของผู้นำในยุคอดีต

ผู้ที่มีจำนวนการตอบ YES ในคำถามชุด A น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ และคำถามชุด B น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ คุณคือ ซูเนโอะ คุณมีระดับการยืนยันในตนเองที่ต่ำ แต่มีระดับความดูแคลนผู้อื่นสูง

คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจต่ำ และมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมดูถูกดูแคลนคนอื่นสูง เป็นเหมือนจิ้งจอกที่ยืมอำนาจจากเสือ กล่าวคือ เป็นคนที่หยิ่งผยองเมื่อได้หยิบยืมอำนาจมาจากคนอื่น

ผู้ที่มีจำนวนการตอบ YES ในคำถามชุด A มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ และคำถามชุด B มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ คุณคือ ชิซูกะ คุณมีระดับการยืนยันในตนเองสูง และมีระดับความดูแคลนผู้อื่นที่ต่ำ

คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง แถมยังมีความเคารพและให้เกียรติผู้อื่น เป็นคนที่เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว ก็จะประสบความสำเร็จทุกด้านเหมือนชิซูกะจัง อีกทั้ง คุณทาเคโมโตะ ยาสุอะกิยังได้กล่าวอีกว่า ลักษณะนิสัยแบบชิซูกะยังเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำในยุคปัจจุบันด้วย

ผู้ที่มีจำนวนการตอบ YES ในคำถามชุด A น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ข้อ และคำถามชุด B มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ข้อ คุณคือ โนบิตะ คุณมีระดับการยืนยันในตนเองที่ต่ำ และมีระดับความดูแคลนผู้อื่นที่ต่ำด้วยเช่นกัน

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ มักคิดถึงแต่ด้านลบ มองโลกในแง่ร้าย แต่ถึงนั้น คุณก็ยังเป็นคนที่มีความอ่อนโยนต่อผู้อื่น

“ชิซูกะ” เป็นตัวแทนของบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เป็นที่ต้องการในบริษัทญี่ปุ่นอย่างมาก กล่าวคือ บริษัทในญี่ปุ่นจะรับบุคคลที่มีนิสัยแบบชิซูกะเข้าทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ดี จากการทดสอบกับนักศึกษาญี่ปุ่นที่กำลังจะสอบสมัครงาน พบว่า มี “ชิซูกะ” อยู่เพียง 30% จากจำนวนของผู้ที่ทำแบบทดสอบทั้งหมด โดยคาแรคเตอร์ที่พบมากในชาวญี่ปุ่นนั่นก็คือ “โนบิตะ” และ “ซูเนโอะ” นั่นเอง

หวังว่าเพื่อน ๆ จะชอบแบบทดสอบที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้นะคะ ใครได้เป็นคาแรคเตอร์ไหน อย่าลืมพิมพ์คอมเม้นท์บอกกันด้วยล่ะ! ครั้งหน้าจะมีอะไรสนุก ๆ และน่าสนใจมาฝากกันอีก อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ

สรุปเนื้อหาจาก: hanzomon

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save