ภาระกิจที่น่าชื่นชมของหมอและพยาบาลญี่ปุ่นในการตระเวนตรวจรักษาผู้ป่วยตามบ้านเรือน

การเดินทางไปตรวจผู้ป่วยตามบ้านเรือนของแพทย์และพยาบาลมีมานานแล้วในญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติแล้วก็ยังมีเหตุผลที่น่าประทับใจตามสถาการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

ในภาวะปกติการตรวจวินิฉัยโรคที่บ้านนั้นเป็นการเดินทางไปตรวจดูอาการของผู้ป่วยประจำที่เดินทางไปโรงพยาบาลไม่สะดวก เช่น ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่อยากใช้เวลาบั้นปลายอยู่กับบ้าน ซึ่งจะมีแพทย์ประจำโรงพยาบาลจัดตารางเวลานัดมาตรวจผู้ป่วยที่บ้านเป็นประจำ การตรวจที่บ้านนอกจากจะอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติและผู้ป่วยติดเตียงแล้ว ก็ยังเป็นการลดจำนวนคนไข้ที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีกทั้งสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ไม่อยากนอนเดียวดายที่โรงพยาบาลก็จะขอมารักษาตัวที่บ้าน  ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเครียดให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ยังสร้างความรู้สึกอุ่นใจว่าได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายและเสียชีวิตในบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีสร้างความสุขสงบเมื่อพวกเขาต้องจากไป

การตรวจผู้ป่วยตามบ้านเรือนในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19

เพื่อป้องกันผู้ป่วยโดยเฉพาะคนชราและผู้ป่วยฉุกเฉินจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อต้องเดินทางไปรอรับการรักษาที่โรงพยาบาล ได้มีคณะแพทย์และพยาบาลในจังหวัดโตเกียว ไซตามะ ชิบะ และคะนะกะวะ เดินทางไปตรวจรักษาผู้ป่วยถึงบ้าน โดยผู้ป่วยต้องลงทะเบียนทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตแจ้งอาการป่วยและที่อยู่ เพื่อให้แพทย์และพยาบาลได้เดินทางและนำอุปกรณ์การรักษาที่เหมาะสมไปยังบ้านเรือนได้ ขณะนี้ในแต่ละวันมีป่วยลงทะเบียนมากกว่า 400 กรณี ที่รอให้คณะแพทย์และพยาบาลก็เดินทางไปตรวจรักษาถึงบ้าน

ในยามที่ไวรัสเป็นสงครามระหว่างมนุษย์ นักรบเสื้อกาวน์ทุกคนต่างมีความพยายามทุกรูปแบบเพื่อให้คนไข้ของเขาได้รอดปลอดภัย แม้จะเหนื่อยล้าเพียงไรแต่รอยยิ้มจากผู้ป่วยคือกำลังใจที่ทำให้พวกเขาได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ต่อไป เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแพทย์และพยาบาลทุกคน และพยายามช่วยลดภาระให้พวกเขาโดยการอยู่บ้านและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันต่อไปจนกว่าไวรัสโควิด-19 จะหมดไป