จิตอาสาหาบ้านใหม่ให้น้องหมาแมว ภารกิจที่น่าชื่นชมของคนญี่ปุ่นที่รักสัตว์

ไม่ใช่หมาและแมวทุกตัวในญี่ปุ่นที่มีบ้าน แมวและหมาจำนวนไม่น้อยถูกทอดทิ้งและอยู่ภายใต้การดูแลของจิตอาสา เพื่อรอบ้านและนายใหม่ที่รักพวกมันด้วยความจริงใจ มาดูภารกิจของจิตอาสาหาบ้านใหม่ให้น้องหมาและแมวกันนะคะ

ทำไมหมาและแมวจึงไร้บ้าน

หมาและแมวที่ไร้บ้านในญี่ปุ่นนั้นมาจากหลายสาเหตุได้แก่

  • เจ้าของย้ายบ้านและไม่สามารถนำหมาหรือแมวไปด้วยได้
  • เจ้าของเสียชีวิต
  • เจ้าของมีลูกและลูกแพ้ขนหมาหรือแมว
  • แมวหรือหมาโดนเจ้าของทำร้าย
  • ลูกแมวที่เกิดจากพ่อแม่แมวจรจัด

ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีการติดต่อไปยังศูนย์แมวและหมาไร้บ้านเพื่อให้จิตอาสารับดูแลพวกมันชั่วคราว

ภารกิจที่จิตอาสาต้องทำเพื่อหาบ้านใหม่ให้หมาและแมว

  • รับอุปการะหมาหรือแมวที่บ้านชั่วคราว โดยดูแลและให้ความรักพวกมันอย่างเต็มที่
  • รวมกลุ่มจิตอาสาพาหมาหรือแมวไปตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นประจำทุก 2  อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่อยากเลี้ยงหมาหรือแมวไปรู้จักและลงทะเบียนรับเป็นเจ้าของ
  • จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมการหาบ้านใหม่ให้หมาและแมว เพื่อให้หมาและแมวไร้บ้านได้มีเจ้าของ
  • ทำบันทึกนิสัยและความชอบของหมาหรือแมวที่ตนรับเลี้ยงชั่วคราวเพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าของใหม่ ให้ใช้เวลาปรับตัวและรู้จักหมาหรือแมวที่ตนรับเลี้ยงได้เร็วขึ้น
  • หากคนลงทะเบียนขอรับเลี้ยงยกเลิกการรับเลี้ยง   จิตอาสาก็ต้องดูและหมาหรือแมวเป็นอย่างดีเพื่อรอเจ้าของใหม่ต่อไป

ผู้เขียนและครอบครัวตามไปดูกิจกรรมการหาบ้านให้หมาและแมวหลายครั้ง จนได้รู้ว่าสัตว์เหล่านี้มีความเหงาและต้องการเจ้าของที่รักพวกมันอย่างจริงใจและไม่ทอดทิ้งมันอีก สิ่งที่น่าชื่นชมคือ จิตอาสาเหล่านั้นเสียสละเวลาไม่น้อยเพื่อดูแลสัตว์ไร้บ้านอย่างดีและพาไปที่ต่าง ๆ พวกเขาปฏิบัติต่อแมวและหมาไร้บ้านด้วยความรักและอ่อนโยน

อาจจะมีคำถามว่าทำไมจิตอาสาไม่รับดูแลแมวเสียเอง คำตอบคือยังมีหมาและแมวไร้บ้านอีกมากมายที่รอบ้านชั่วคราวอยู่ แมวหรือหมาตัวหนึ่งถูกรับเลี้ยงโดยเจ้าของใหม่ จิตอาสาก็จะรับดูแลหมาหรือแมวตัวต่อไปเพื่อส่งมอบพวกมันให้กับเจ้าของที่รักมันอย่างแท้จริง