ผิดคาด! คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังไม่อยากถอดหน้ากากแม้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้น?

Last updated:

หลาย ๆ ประเทศเริ่มผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถถอดหน้ากากกันโควิด 19 ในสถานที่โล่งแจ้ง ประเทศญี่ปุ่นเองก็เริ่มมีมาตรการให้ประชาชนสามารถถอดหน้ากากในกรณีที่สามารถรักษาระยะห่างจากผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นในที่ร่มหรือโล่งแจ้ง ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายและเพื่อป้องกันโรคลมแดดในช่วงหน้าร้อน ถึงมาตรการจะมีแนวโน้มได้รับการผ่อนคลายขึ้นเรื่อย ๆ แต่ลองมาสำรวจความเห็นของคนญี่ปุ่นกันค่ะว่ายังจะใส่หน้ากากต่อไปหรือไม่อย่างไร

จากการสำรวจของบริษัท Laibo ซึ่งทำวิจัยและสำรวจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทำงานในประเทศญี่ปุ่นพบว่าคนที่ตอบแบบสอบถามเกือบ 90% ตั้งใจจะใส่หน้ากากต่อไปแม้สถานการณ์จะดีขึ้น

ยิ่งอาวุโส ยิ่งไม่อยากถอด

จากการสำรวจออนไลน์ระหว่างวันที่ 11 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้สอบถามทั้งเพศหญิงและชาย อายุระหว่าง 20 – 60 ปีที่ทำงานในองค์กรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่จำนวน 708 คนพบว่าระหว่างวัน คนกว่า 83.6% ใส่หน้ากากเฉลี่ย 8.3 ชั่วโมงต่อวัน

เมื่อถามพวกเขาเหล่านั้นว่า “เห็นด้วยกับการถอดหน้ากากในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่” พบว่า 58.3% “ไม่เห็นด้วย” หรือ “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” และคนอีก 41.7% “เห็นด้วย” หรือ “ค่อนข้างเห็นด้วย”

ทั้งนี้สังเกตได้ว่าเมื่อพิจารณาจากอายุ ผู้ตอบแบบสำรวจในช่วงกลุ่มอายุ 50 ปี มี 69.8% ไม่เห็นด้วยกับการถอดหน้ากาก ส่วนในกลุ่มอายุ 40 ปีไม่เห็นด้วย 63.8% ด้านกลุ่มอายุ 30 ปีและ 20 ปี ไม่เห็นด้วย 41.4% และ 40.3% ตามลำดับ สรุปได้ว่าเมื่ออายุมากขึ้นความเห็นที่ต่อต้านการถอดหน้ากากจะสูงขึ้นเช่นกัน

จะใส่ต่อหน้ากากต่อหรือไม่

ในด้านคำถามว่า “จะใส่หน้ากากต่อหรือไม่” พบว่า 87.3% ตอบว่า “ใส่ต่อแน่นอน” “ใส่ต่อ” และ “น่าจะใส่ต่อ” และเมื่อถามต่อว่า “จะตัดสินใจถอดหน้ากากเมื่อไหร่” พบว่าคำตอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เมื่อมียารักษาที่มีประสิทธิภาพ (48.5%) ต่อมาคือเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในระดับหนึ่ง (39.2%) และท้ายที่สุดคือเมื่อเป็นคำสั่งจากทางภาครัฐ (30.3%)

คนไม่ใส่หน้ากากจะถูกมองแรง

ในด้านคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกต่อผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากพบว่า มีคนกว่า 34.2% เห็นว่าไม่คิดอะไรเป็นพิเศษ 36.5% ไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วย และอีก 25.6% รู้สึกไม่สบายใจ จึงสรุปได้ว่าคนเกิน 60% มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนที่ไม่ใส่หน้ากาก

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า คนจำนวน 51.2% จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ใส่หน้ากากเลยหากไม่จำเป็น และ 22.8% จะขอร้องให้ผู้นั้นใส่หน้ากาก และอีก 12.7% จะรู้สึกโมโหแต่ก็พูดอะไรไม่ได้

หน้ากาก โควิด

อนึ่ง จากการสำรวจพบว่ามีหลายความเห็นเรื่องการใส่หน้ากากว่า “ตั้งแต่มีมาตรการใส่หน้ากากมาก็พบว่าไม่เป็นหวัดอีกเลย เลยตั้งใจจะใส่หน้ากากต่อไป” หรือความเห็นของคนที่จะใส่หน้ากากต่อไปเพราะสังคมส่วนใหญ่ยังใส่อยู่ บางคนกล่าวว่ามีหลายสถานการณ์ที่เห็นว่าน่าจะถอดหน้ากากได้แต่ก็กลัวสายตารังเกียจของคนจึงตัดสินใจไม่ถอดดีกว่า

จะเห็นได้ว่าแม้จะมีมาตรการผ่อนปรนเรื่องการใส่หน้ากากในประเทศญี่ปุ่น แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุก ๆ คนยังคงรอดูท่าทีของคนส่วนใหญ่ในสังคม การจะแหวกแนวริเริ่มไม่ใส่หน้ากากจึงดูเป็นเรื่องที่ดูไม่ง่ายเลย

สรุปเนื้อหาจาก Sankei Biz