ความเศร้าที่ต่างกันของ 悲しい และ 哀しい

ทั้งคำว่า 悲しい (Kanashii) และ 哀しい (Kanashii) มีเสียงอ่านที่เหมือนกัน และหากดูจากพจนานุกรมแล้วทั้งสองคำก็มีคำแปลโดยรวมเหมือนกันคือ “เศร้า” แต่ตัวคันจิมีความแตกต่างกัน แล้วทั้ง 2 คำนี้จะมีความหมายแฝงที่แตกต่างกันอย่างไร แต่ละคำจะเป็นความเศร้าแบบไหน ลองไปดูข้อมูลกันค่ะ

ความแตกต่างของ 悲しい และ 哀しい

ทั้ง 悲しい (Kanashii) และ 哀しい (Kanashii) มีความหมายเหมือนกันคือ “ความเศร้า, ความรู้สึกเป็นทุกข์หรือเจ็บปวดใจจนจะร้องไห้” ใน 2 คำนี้ ตัว 悲しい ถูกใช้อย่างเป็นทางการมากกว่าเนื่องจากอยู่ในลิสต์โจโยคันจิหรือคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงศึกษาของประเทศญี่ปุ่น แต่ตัว 哀しい ไม่ได้อยู่ในลิสต์จึงไม่มีการใช้กันโดยทั่วไป ดังนั้น ในเอกสารต่าง ๆ อย่างหนังสือพิมพ์หรือหนังสือเรียน เรามักจะเห็นว่าใช้ 悲しい กันมากกว่า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า 哀しい จะไม่ได้อยู่ในลิสต์ แต่หากเป็นตัวคันจิ 哀 เดี่ยว ๆ จะถือว่าอยู่ในลิสต์ของโจโยคันจิ ซึ่งจะอ่านเป็นเสียงอนโยมิหรือหรือเสียงจีนว่า アイ (Ai)

ความหมายอันลึกซึ้งของ 哀しい

ดังที่กล่าวไปว่าตัวคันจิ 哀 เดี่ยว ๆ อ่านว่า アイ โดยจะมีความหมายคือ รู้สึกสงสาร เวทนา เจ็บปวดใจ ทรมานใจ ขมขื่น จากความหมายเหล่านั้น ในบางครั้ง 哀しい จึงใช้ในการพิจารณาสถานการณ์ของผู้อื่น อย่างการเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วรู้สึกสงสาร เวทนา เห็นใจ อีกทั้งยังใช้ในลักษณะของบทกวีหรือเพื่อแสดงความรู้สึกที่มาจากความรู้สึกส่วนตัว จะเห็นได้ว่า คำว่า 哀しい นอกจากจะเป็นความเศร้าโดยทั่วไปแล้ว ยังรวมถึงความรู้สึกเจ็บปวดและขมขื่น เป็นความเศร้าเสียใจอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่า 悲しい ยกตัวอย่างในการใช้เพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะ เช่น ความเศร้าในตอนที่เราสอบได้คะแนนไม่ดี จะใช้ 悲しい ส่วนความเศร้าจากความผิดหวังหรือมีคนเสียชีวิต จะใช้ 哀しい

ส่วนประกอบของคันจิของ 悲しい และ 哀しい

ความแตกต่างดั้งเดิมระหว่าง 悲しい และ 哀しい สามารถเห็นได้จากส่วนประกอบของตัวคันจิในแต่ละคำ และจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของคำนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ

ตัวคันจิ 悲しい ประกอบไปด้วยตัว 非 + 心 ตัว 非 มีรูปร่างเหมือนคนยืนหันหลังให้กัน หรือก็คือหมายถึงการแยกซ้ายขวา ส่วน 心 หมายถึงหัวใจ เมื่อมารวมกันเป็น 悲 จึงหมายถึงหัวใจที่ถูกฉีกให้ขาดออกจากกัน ใช้บรรยายให้เห็นภาพความเศร้า

ตัวคันจิ 哀しい ประกอบไปด้วย 衣 + 口 ตัว 衣 มีรูปร่างเหมือนบริเวณคอเสื้อที่สวมใส่ให้ผู้เสียชีวิต คันจิตัวนี้หมายถึงการสวมใส่หรือพันรอบตัว ส่วน 口 มีรูปร่างเหมือนปาก หมายถึงการส่งเสียงแสดงความเห็นใจ เมื่อมารวมกันเป็น 哀 จึงหมายถึงความเศร้าในลักษณะที่เป็นความรู้สึกสงสาร เวทนา เห็นอกเห็นใจ

愛しい ก็เคยอ่านว่า Kanashii มาก่อน

นอกจาก 悲しい กับ 哀しい แล้ว ในสมัยก่อนคำว่า 愛しい (Itoshii) ก็ยังสามารถอ่านว่า Kanashii ได้เช่นกัน แต่จะมีความหมายในเชิงบวก คือ ความสนใจอย่างลึกซึ้ง หรือลักษณะที่งดงามเป็นอย่างมาก ต่างจากตัวคันจิ 悲しい กับ 哀しい ที่จะมีความหมายในเชิงลบ

สรุปเนื้อหาจาก fundo