ซากุระแรกของปี 2021 เริ่มบานแล้วที่โอกินาว่า

วันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ซากุระพันธุ์ฮิกังเริ่มบานแล้วที่เมืองนาฮะ จังหวัดโอกินาว่า ซึ่งถือเป็นซากุระแรกของญี่ปุ่นในปีนี้ โดยบานเร็วกว่าปีที่แล้ว 2 วัน และบานเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทุกปี 14 วัน อุณหภูมิสูงสุดในวันนั้นประมาณ 22 องศาเซลเซียส

*วันที่ซากุระเริ่มบานจะนับจากซากุระของต้นที่นำมาเป็นมาตรฐาน โดยหากเริ่มบานมากกว่า 5-6 ดอกก็จะถือว่าซากุระเริ่มบานแล้ว

ทั้งนี้ ที่เกาะฮอนชู ซากุระพันธุ์โซเมอิโยชิโนะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์นับจากวันที่เริ่มบานถึงจะบานเต็มที่ แต่ซากุระพันธุ์ฮิกังที่เกาะโอกินาวานั้นจะใช้เวลาบานช้ากว่า โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ถึงจะบานเต็มที่

อยากไปดูซากุระที่ญี่ปุ่นจังเลยค่ะ

สรุปเนื้อหาจาก: yahoo1, yahoo2