ญี่ปุ่นก้าวไกล เปิดให้ใช้โมเดล 3D กรุงโตเกียว ในเชิงพาณิชย์ ฟรีๆ !!

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ได้จัดทำโครงการ Project PLATEAU ซึ่งพัฒนาแบบจำลองเมือง 3 มิติของ 56 เมืองทั่วประเทศ และได้เปิดเผยข้อมูล 3 มิติของกรุงโตเกียวทั้ง 23 เขต แบบโอเพ่นซอร์ส เรียกว่า ใครๆ ก็โหลดไปใช้ได้

ข้อมูลที่เตรียมไว้แล้วจะถูกเผยแพร่ตามลำดับที่ “G Spatial Information Center” ซึ่งดำเนินงานโดย “สภาส่งเสริมการกระจายข้อมูลพื้นฐานเพื่อสังคม (社会基盤情報流通推進協議会)

ด้วยการบูรณาการข้อมูลอาคาร การไหลของประชากร ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฯลฯ (ซึ่งก่อนหน้านี้ข้อมูลเหล่านี้จะกระจายไปในแต่ละกระทรวงและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) โดยใช้โมเดล 3 มิติ ทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการวางผังเมืองขั้นสูง ตลอดจนถึงการจำลองสถานการณ์และการวิเคราะห์กิจกรรมในเมือง

เนื่องจากเป็นข้อมูลโอเพ่นซอร์ส ใครๆ ก็โหลดไปใช้ได้ แม้แต่การเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำเกมหรือคลิปวิดีโอเพื่อความบันเทิงก็ยังได้ จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย! การใช้เนื้อหาจาก “Project PLATEAU” ตรงนี้ เป็นไปตาม Creative Commons License Attribution 4.0 International (CC BY) ดังนั้นจึงใช้ฟรีได้ ขอแค่ “ให้เครดิต” เมื่อใช้งาน และหากมีการแก้ไขจะต้องระบุ

นอกจากข้อมูลโอเพ่นซอร์สแล้ว ยังมี Use Case อีก 44 อัน และคู่มือแนะนำโมเดลเมือง 3 มิติอีก 10 ฉบับในเว็บไซต์ทางการให้อีกด้วย

ในอนาคต ญี่ปุ่นจะพัฒนาโมเดลเมือง 3 มิติ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเมืองให้เป็นดิจิทัล เช่นเมืองอัจฉริยะ ระบบขับขี่อัตโนมัติ และการขนส่งด้วยหุ่นยนต์ ไปจนถึงการบริหารจัดการต้นไม้และป้ายริมถนน

น่าสนุกดีนะครับ เหมือนวิดีโอเกมเลย ใครสนใจดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บของ Project PLATEAU นะครับ

สรุปเนื้อหาจาก kai-you