ประเทศญี่ปุ่นมีอัตรา Work from Home ป้องกันโควิด-19 ต่ำที่สุดเพียง 18%

บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลของอังกฤษ “YouGov” เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่ใน 26 ประเทศทั่วโลก จากผลสำรวจพบว่า มีชาวญี่ปุ่นเพียง 18% เท่านั้นที่ “หลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานหรือไปเรียนนอกบ้าน” เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนผู้ Work from Home ที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศฟินแลนด์

อย่างไรก็ตาม จากผลสำรวจยังทราบอีกว่า ชาวญี่ปุ่นมีความวิตกกังวลว่าตนอาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงที่สุดถึง 87% จึงอาจกล่าวได้ว่า ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังคงเดินทางไปทำงานที่บริษัทตามปกติ ทั้ง ๆ ที่ยังรู้สึกกังวลถึงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผลสำรวจข้างต้นเป็นการสำรวจมากกว่าสองครั้ง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับตัวเลขล่าสุดของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ในพื้นที่ทวีปเอเชีย อย่างประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา จำนวนทั้งหมด 27,000 คน โดยในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดสำรวจโดยสถาบันวิจัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (กรุงโตเกียว) จำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 13 เมษายน

สรุปเนื้อหาจาก : yahoo