จังหวัดซากะ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น เตรียมเปิดโรงเรียนอีกครั้งในวันที่ 16 นี้

จังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมต้น มัธยมปลายประจำจังหวัด และโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษอีกครั้งในวันที่ 16 มีนาคมนี้ หลังมีการปิดโรงเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงวันที่ 12 มีนาคมทีผ่านมา

ทางกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MEXT) ได้พิจารณาให้จังหวัดซากะสามารถเปิดโรงเรียนได้เป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยโรงเรียนประถมและมัธยมในเขตจังหวัดซากะทั้งหมด 20 เมืองจะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมเป็นต้นไป

โดยจังหวัดซากะได้รับการยืนยันแล้วว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังดูอาการอยู่ที่บ้าน และไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เลยถึงแม้จะอยู่ติดกับจังหวัดฟุคุโอกะที่มีการยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม การประกาศเปิดโรงเรียนในครั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ หากตรวจพบว่าผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด

สรุปเนื้อหาจาก : news.line