เตือนแล้ว! กินหวานเกินไปเสี่ยงเสียสุขภาพจิต?!

เวลาเหนื่อยๆ เศร้าๆ ได้ดูดชานมไข่มุกขึ้นมาเคี้ยวหนุบหนับก็ช่วยให้มีแรงฮึดสู้ต่อไป แต่อะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละค่ะ เพราะมีผลวิจัยจากญี่ปุ่นพบว่า การบริโภคนำ้ตาลมากเกินไปในหมู่วัยรุ่นอาจไปเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาทางจิตได้! ผลการวิจัยได้มาจากคณะวิจัยภายใต้การร่วมมือจากหลายสถาบัน อาทิเช่น Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science (東京都医学総合研究所) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

กินหวานไประวังเสียสุขภาพจิต!?


โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) พบได้บ่อยในหมู่วัยรุ่น คาดว่าสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย จากการศึกษาผู้ป่วยมีแนวโน้มบริโภคน้ำตาลในปริมาณมาก เช่น ดื่มน้ำอัดลม 2 ลิตรต่อวัน เมื่อคณะวิจัยป้อนน้ำตาลในปริมาณมากเป็นอาหารให้กับหนูที่มีความบ่งพร่องของยีนซึ่งสัมพันธ์กับอาการป่วยทางจิต พบว่าความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุลดลง การซ่อมแซมเส้นขนเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ และมีพฤติกรรมการทำรังลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าสมองของหนูที่กินน้ำตาลมากไปเกิดอาการเส้นเลือดฝอยอักเสบ และรับกลูโคสซึ่งเป็นสารอาหารสำหรับเซลล์ประสาทในสมองได้น้อยลง

จากการตรวจสมองของผู้ป่วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) ที่เสียชีวิตแล้ว พบอาการอักเสบของเส้นเลือดฝอยในสมองซึ่งคล้ายกับการทดลองในหนูที่กินน้ำตาลเกินขนาด คณะวิจัยระบุว่าการรับกลูโคสได้น้อยลง ทำให้เซลล์ประสาทในสมองได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ อันนำไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตนั่นเอง

รู้แบบนี้แล้วสายหวานอย่างเราๆ คงต้องเพลาเรื่องปริมาณลงบ้างแล้วล่ะค่ะ ไม่ต้องถึงกับเลิกแต่ลดปริมาณลงก็น่าจะเพียงพอ เพื่อให้เราได้อยู่ทานของอร่อยต่อไปได้นานๆ นะคะ

สรุปเนื้อหาจาก: Yahoonews